รับสั่งทำบานเกล็ดอลูมิเนียม

.

รับสั่งทำบานเกล็ดอลูมิเนียม ฉากกันน้ำฝน แผ่นปั้มอลูมิเนียม ฯลฯ

บานเกล็ด VC


บานเกล็ด VC 4x4
บานเกล็ด VC 4x6
บานเกล็ด VC 4x7
บานเกล็ด VC 4x8
บานเกล็ด VC 4x9
บานเกล็ด VC 4x10
บานเกล็ด VC 4x11
บานเกล็ด VC 4x12
บานเกล็ด VC 4x13
บานเกล็ด VC 4 ครึ่งx6
บานเกล็ด VC 4 ครึ่งx8
บานเกล็ด VC 4 ครึ่งx10
บานเกล็ด VC 4 ครึ่งx11
บานเกล็ด VC 4 ครึ่งx12

บานเกล็ดมังกรคู่

บานเกล็ด มังกรคู่ 4x6
บานเกล็ด มังกรคู่ 4x7
บานเกล็ด มังกรคู่ 4x8
บานเกล็ด มังกรคู่ 4x10
บานเกล็ด มังกรคู่ 4x11
บานเกล็ด มังกรคู่ 4x12
บานเกล็ด มังกรคู่ 4 ครึ่งx4
บานเกล็ด มังกรคู่ 4 ครึ่งx5
บานเกล็ด มังกรคู่ 4 ครึ่งx6
บานเกล็ด มังกรคู่ 4 ครึ่งx7
บานเกล็ด มังกรคู่ 4 ครึ่งx8
บานเกล็ด มังกรคู่ 4 ครึ่งx9
บานเกล็ด มังกรคู่ 4 ครึ่งx10
บานเกล็ด มังกรคู่ 4 ครึ่งx11
บานเกล็ด มังกรคู่ 4 ครึ่งx12

บานเกล็ดสีชา

บานเกล็ด สีชา 4x4
บานเกล็ด สีชา 4x6
บานเกล็ด สีชา 4x7
บานเกล็ด สีชา 4x8
บานเกล็ด สีชา 4x9
บานเกล็ด สีชา 4x10
บานเกล็ด สีชา 4x11
บานเกล็ด สีชา 4x12
บานเกล็ด สีชา 4x13
บานเกล็ด สีชา 4 ครึ่งx4
บานเกล็ด สีชา 4 ครึ่งx6
บานเกล็ด สีชา 4 ครึ่งx7
บานเกล็ด สีชา 4 ครึ่งx8
บานเกล็ด สีชา 4 ครึ่งx9
บานเกล็ด สีชา 4 ครึ่งx10
บานเกล็ด สีชา 4 ครึ่งx11
บานเกล็ด สีชา 4 ครึ่งx12
บานเกล็ด สีชา 4 ครึ่งx13

บานเกล็ดหนา

บานเกล็ด หนา 4x11
บานเกล็ด หนา 4x12
บานเกล็ด หนา 4 ครึ่งx4
บานเกล็ด หนา 4x11 เจาะเหลี่ยม

อื่นๆ

ใบเกล็ด ซ้าย + ขวา
แผ่นอลูมิเนียมปั๊มงาน
แหวนเล็ก + แหวนใหญ่
แขนบานเกล็ดอลูมิเีนียม
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอุตสาหกรรม รีไซเคิ้ล ล้อเลื่อน วงแหวนอลูมิเนียม ฯลฯ

โสภณโลหะกิจ สถานที่ตั้ง (พระประแดง)
59/16-17 ถนนสุขสวัสดิ์ 64 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม
เบอร์แฟกซ์ 02-4627421 เบอร์โทรศัพท์ 02-4627708
คุณวรชัย พินิจโสภณพรรณ

โสภณโลหะกิจ »»
 
Supported by Thai Aluminium